Inschrijvingsformulier
Heeft u naar aanleiding van het inschrijvingsformulier nog vragen, stuur dan een mail naar [email protected]


Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Onze lidmaatschappen worden automatisch geincasseerd. Hiervoor hebben we uw financiele gegevens nodig. Als proeflid vragen we u om deze gegevens alvast in te vullen. Mocht u besluiten om lid te worden zijn deze gegevens al bekend bij ons. Mocht u toch besluiten om te stoppen dan worden al uw gegevens verwijderd uit onze systemen.

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Duolidmaatschap
   
Achtergrond
   
  (nummer: 1,02)  
   
Vrijwilligerstaken
  Lid worden van Were Di Tilburg brengt verplichtingen met zich mee. Van ieder lid wordt verwacht dat hij (of de wettelijke vertegenwoordiger) minstens 4 uur per seizoen beschikbaar is voor vrijwilligerstaken. Geef hieronder aan welk(e) ta(a)k(en) u op zich wilt nemen.

 
   
   
   
Sponsoring
   
Vrijwilligers verklaring
  Iedere vrijwilliger dient deze verklaring te ondertekenen en op te sturen naar [email protected] of Were Di Hockey, T.a.v. Vrijwilligers hockey, IJsclubweg 2, 5018 AC TILBURG. Klik hier voor de KNHB vrijwilligers verklaring http://goo.gl/dF61fi

 
Ondertekening
  Door ondertekening gaat u akkoord met het machtigen aan Hockeyclub Were Di Tilburg om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van Hockeyclub Were Di Tilburg conform onze voorwaarden. Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van hetgeen vermeld staat in het huishoudelijke reglement met betrekking tot het lidmaatschap en de opzegging en is daarmee akkoord. Onder de 18 jaar kan alleen de ouder/verzorger het formulier invullen.

 
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.